Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Unhošť

Návštěv :
Celkem : 23785
Týden : 92
Dnes : 7

                                                  Výpůjční řád městské knihovny

- podmínkou pro přijetí čtenáře do knihovny, je vyplněná přihláška   a zaplacený čtenářský poplatek

  dospělá osoba – 200,– Kč      studenti - 100,– Kč     

                                           děti       – 100,– Kč       

  důchodce nad 70 let – 100,– Kč     

         

- čtenář obdrží čtenářskou legitimaci, kterou předkládá při 

  půjčování knih

  / při ztrátě legitimace je čtenář povinen zaplatit 20,– Kč /

- na čtenářskou legitimaci si půjčuje dospělý čtenář neomezeně 

  knih a   časopisů a dětský čtenář pouze 5 svazků knih

- knihy a časopisy se půjčují pro děti na 4 týdny a pro dospělé

  na dobu 8 týdnů

- rezervace knih – zdarma

- knihy a časopisy musí být vráceny neporušené – zjištěné 

  závady je čtenář povinen hlásit při půjčování knih

- při poškození nebo ztrátě knihy nebo časopisu je čtenář 

  povinen,nahradit knihu stejným titulem nebo zaplatit celou 

  cenu knihy

- čtenář je povinen hlásit každou změnu bydliště

- soustavné a úmyslné porušování výpůjčního řádu může mít za

  následek odnětí práva půjčovat si knihy z městské knihovny

- při nedodržení výpůjční lhůty je čtenář povinen zaplatit  

  poplatek

          dospělí čtenář                                    ­dětský čtenář

1. upomínka 30,–  +  10,– Kč poštovné           15,– + 10,– Kč

2. upomínka 50,–  +  20,– Kč poštovné           25,– + 20,– Kč

3. upomínka 100,– + 30,– Kč poštovné           50,– + 30,– Kč